Informatieplicht voor Franchisegevers

Informatieplicht voor Franchisegevers

Sinds 1 januari 2021 is de nieuwe Wet franchise in werking getreden met als doel de positie van de franchisenemer te versterken gedurende de precontractuele fase en de gehele looptijd van de franchise. Om meer evenwicht tussen franchisegever en franchisenemer te...
Huurrecht: huurkorting wegens corona?

Huurrecht: huurkorting wegens corona?

De gevolgen van de coronacrisis worden steeds groter. Inmiddels zijn diverse ondernemers door de tweede lockdown in de financiële problemen geraakt en voorlopig is het eind nog niet in zicht. Ondanks het steunpakket van de overheid zijn er ondernemers die niet meer...
WHOA (Wet Homologatie Onderhand Akkoord)

WHOA (Wet Homologatie Onderhand Akkoord)

(Download hier de afbeelding) De WHOA (Wet Homologatie Onderhand Akkoord) is op 1 januari 2021 in werking getreden. Midden in de coronacrisis en misschien daarom wel precies op tijd. Deze wet, die onderdeel is van de faillissementswet, kan ondernemers die in zwaar...
Verkleining rayon toch toegestaan!

Verkleining rayon toch toegestaan!

Op 29 september 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag een voor de franchise belangrijke uitspraak gedaan. Nadat de Rechtbank Rotterdam op 9 januari 2019 (ECLI:NL:RBROT:2019:946) in eerste aanleg had bepaald dat bij een optie tot verlenging van de Franchise, het...
Op de blaren zitten als documenten niet matchen

Op de blaren zitten als documenten niet matchen

Iedereen begrijpt dat wat in de franchiseovereenkomst is bepaald in overeenstemming dient te zijn met de nadere uitwerking van het franchiseconcept in bijvoorbeeld het handboek. Toch gebeurt het met enige regelmaat dat dit niet het geval is. Zo ook in de uitspraak van...
Hof matigt boetes voor schending franchiseovereenkomst

NIEUWE WET FRANCHISE

DOE DE QUICKSCAN! De Eerste Kamer heeft op 30 juni jl. de Wet Franchise aangenomen. Per 1 januari 2021 gaat de Wet Franchise in. Dit betekent dat vanaf deze datum alle franchiseovereenkomsten moeten voldoen aan de Wet Franchise; zowel bestaande als nieuwe...