AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

Onderhuur

 

Onderhuur
De onderhuurovereenkomst (art. 7:221 BW) is een gewone huurovereenkomst. De huurder verhuurt een gedeelte van zijn gehuurde zaak weer aan een andere huurder, bijvoorbeeld een kamer. Wanneer het gehuurde wordt ontruimd, geldt een ontruimingsvonnis ook voor de onderhuurder.

De huurder van een zelfstandige woonruimte is bevoegd tot onderhuur van een deel daarvan (art. 7:244 BW). Dit is regelend recht en houdt in dat hier in de huurovereenkomst van kan worden afgeweken, bijvoorbeeld een verbod tot onderverhuur van de woonruimte.