AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

Mededingingsrecht

Mededingingsrecht is het recht met betrekking tot concurrentie. De doelstelling hiervan is dat een effectieve concurrentie verzekerd kan worden. In Nederland is het mededingingsrecht geregeld in het Werkingsverdrag van de Europese Unie en de Mededingingswet. Binnen dit rechtsgebied worden gedragingen verboden of gecontroleerd. Het nationale mededingingsrecht omvat:

Het kartelverbod;

controle op concentraties;

verbod van misbruik van een dominante positie.

Bedrijven die de bepalingen van het mededingingsrecht overtreden kunnen een boete of een last onder dwangsom opgelegd krijgen. Hiernaast kunnen concurrenten die zich benadeeld voelen schadevergoeding eisen of een contract weigeren na te komen.

Concurrentie is een gezond fenomeen. Indien er namelijk geen concurrentie bestaat zal een onderneming geen moeite meer hoeven doen om het zijn klanten naar de zin te maken. Dit kan leiden tot hoge prijzen of de verkoop van mindere goede producten. Hiernaast zullen bedrijven geen geld meer investeren in de doorontwikkeling van hun producten.

Het idee van de Europese Unie is de vrijheid van het handelsverkeer. Een monopolist of een kartel kan een markt volledig afsluiten voor nieuwkomers.

Kartel

Een kartel is een overeenkomst tussen bedrijven die bedoeld is om de onderlinge concurrentie te verminderen. Een voorbeeld hiervan is een prijsafspraak of het weren van gezamenlijke nieuwkomers op een markt waardoor de huidige marktverdeling standhoudt. Ook niet-geheime concurrentiebeperkende contracten of clausules kunnen nietig worden verklaard door de autoriteiten of de rechtbanken.

Concentraties

Wanneer een bedrijf een marktaandeel van 100% in handen heeft bezit het een monopolie positie. Ook als geen marktaandeel van 100% wordt bereikt kan het marktaandeel toch zo groot worden dat er invloed op de mededinging kan zijn. Wanneer twee bedrijven – die beiden een aanzienlijk marktaandeel hebben – fuseren, dient zo’n fusie altijd te worden aangemeld bij de Europese Commissie of de NMa. Die stelt dan vaak voorwaarden. Vaak zijn die zo zwaar dat de partijen besluiten de fusie maar af te blazen.

Kartelverboden (verticale en horizontale afspraken), misbruik van de economische machtspositie en concentratiecontrole behoren tot onze speciale aandachtsgebieden.