AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

MEDEDINGINGSRECHT

Mededingingsrecht is het recht gelieerd aan concurrentie. De doelstelling is dat een effectieve concurrentie altijd en overal kan worden verzekerd. In Nederland is het mededingingsrecht geregeld in het Werkingsverdrag van de Europese Unie en de Mededingingswet. Binnen dit rechtsgebied worden gedragingen gecontroleerd en/of verboden.

Het nationale mededingingsrecht omvat:

 • het kartelverbod;
 • controle op concentraties;
 • verbod misbruik van een dominante positie.

Bedrijven die de bepalingen van het mededingingsrecht overtreden kunnen een boete of een last onder dwangsom opgelegd krijgen. Tevens kunnen concurrenten die zich benadeeld voelen een schadevergoeding eisen of een contract weigeren na te komen.

Concurrentie is een gezond fenomeen. Indien er namelijk geen concurrentie bestaat, zal een onderneming geen moeite meer hoeven doen om het zijn klanten naar de zin te maken. Dit kan leiden tot hoge prijzen of de verkoop van mindere goede producten. Hiernaast zullen bedrijven geen geld meer investeren in de doorontwikkeling van hun producten.

Het idee van de Europese Unie is vrijheid van handelsverkeer te realiseren en garanderen.
Een monopolist of een kartel kan een markt volledig afsluiten voor nieuwkomers; dit wordt als niet-wenselijk gezien.

 • Kartel
  Een overeenkomst tussen bedrijven bedoeld om de onderlinge concurrentie te verminderen wordt een kartel genoemd. Een voorbeeld hiervan is een prijsafspraak of het weren van gezamenlijke nieuwkomers op een markt waardoor de huidige marktverdeling standhoudt/vastzit.
  Ook niet-geheime concurrentiebeperkende contracten of clausules kunnen door autoriteiten of rechtbanken nietig worden verklaard als er van kartelvorming sprake is.
 • Concentraties
  Wanneer een bedrijf een marktaandeel van 100% in handen heeft, bezit het een monopoliepositie. Ook als er geen marktaandeel van 100% wordt bereikt, kan het marktaandeel toch zo groot worden dat er invloed op de mededinging kan zijn. Wanneer twee bedrijven met beiden een aanzienlijk marktaandeel fuseren, dient deze fusie altijd te worden aangemeld bij de Europese Commissie of de NMa. Deze instanties stellen vaak zeer specifieke Vaak zijn deze voorwaarden zo zwaar dat partijen besluiten de fusie af te blazen.

Binnen AG Hart Advocaten zijn kartelverboden (verticale en horizontale afspraken), misbruik van een economische machtspositie en concentratiecontroles speciale aandachtsgebieden.