AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

Actieve en passieve verkoop door franchisenemers

Aan franchisenemers kan in beginsel niet het recht op verkoop via internet worden ontzegd. Wel kunnen hier voorwaarden aan worden gesteld. De franchisenemer is dus niet geheel vrij om te bepalen. Echter schrijven de richtsnoeren van de Groepsvrijstellingsverordening voor dat elke franchisenemer in principe het recht moet hebben om de producten online (via een webshop / webwinkel ) te verkopen. Wat mag een franchisenemer/gever dan wel of niet op grond van actieve en passieve verkoop? 

Passieve verkoop

Onder “passieve verkoop” wordt verstaan het ingaan op spontane verzoeken van individuele klanten, met inbegrip van het leveren van goederen of diensten aan die klanten. Algemene reclame of promotie die klanten in de (exclusieve) gebieden of klantenkringen van andere franchisenemers bereikt, maar die een redelijke manier is om klanten buiten die gebieden of klantenkringen te bereiken (bijvoorbeeld om klanten binnen het eigen gebied te bereiken), wordt beschouwd als passieve verkoop. Algemene reclame of promotie wordt een redelijke manier geacht om dergelijke klanten te bereiken wanneer deze investeringen voor de afnemer ook aantrekkelijk zouden zijn wanneer daarmee geen klanten in de (exclusieve) gebieden of klantenkringen van andere distributeurs zouden worden bereikt. 

Actieve verkoop

Onder “actieve verkoop” wordt verstaan het op eigen initiatief benaderen van individuele klanten, bijvoorbeeld door hen rechtstreeks aan te schrijven, een ongevraagde e-mail te sturen of te bezoeken. Ook wordt hieronder verstaan het op eigen initiatief benaderen van een specifieke klantenkring of van klanten in een specifiek gebied door middel van specifiek op hen gerichte reclame in de media of op internet, of via andere vormen van promotie. Reclame of promotie die alleen aantrekkelijk is voor de franchisenemer wanneer deze (ook) een specifieke klantenkring of klanten binnen een specifiek gebied bereikt, wordt beschouwd als actieve verkoop aan die klantenkring of aan de klanten in dat bepaalde gebied.

Op grond van de Groepsvrijstellingsverordening is passieve verkoop wel toegestaan en actieve verkoop niet. Dus als een franchisenemer van een bepaald rayon wordt benaderd door klanten uit een exclusief gebied van een andere franchisenemer dan hoeven deze niet te worden geweerd. Echter, wanneer de franchisenemer op eigen initiatief klanten uit een ander gebied gaat benaderen dan is er sprake van actieve verkoop en dat is niet toegestaan.

Voorts kan de franchisegever in het kader van de Groepsvrijstellingsverordening kwaliteitsnormen opleggen voor het gebruik van een internetsite voor het doorverkopen van zijn goederen, zoals hij dit ook kan voor een winkel, catalogusverkoop of reclame en promotie in het algemeen. Zo kan de franchisegever in het kader van de groepsvrijstelling bijvoorbeeld van zijn toetredende franchisenemers verlangen dat zij één of meer fysieke winkels of showrooms hebben als voorwaarde om franchisenemer van zijn franchisesysteem te worden.