AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

Franchiseovereenkomst 

Tussen de franchisegever en franchisenemer worden er afspraken gemaakt om een samenwerkingsverband aan te gaan. Deze afspraken worden schriftelijk in een franchiseovereenkomst vastgelegd. Voor het opstellen van een franchiseovereenkomst bestaan richtlijnen, zoals de Europese Erecode inzake Franchising. Bij het opstellen van een franchiseovereenkomst kunnen zowel franchisenemer als franchisegever weleens een bepaling – die erg belangrijk kan zijn voor de franchiseovereenkomst – vergeten. Het is daarom van groot belang dat zowel franchisegever als franchisenemer goed worden ingelicht en bijgestaan door een franchiseadvocaat of jurist.

De duur van een franchiseovereenkomst is doorgaans vijf jaar, maar daarvan kan worden afgeweken. Na vijf jaar kunnen partijen bekijken of men de samenwerking wil voortzetten of niet. Het is ook van belang om na vijf jaar de franchiseovereenkomst te laten controleren. De franchiseovereenkomst kan verouderd zijn en er kan sprake zijn van nieuwe wettelijke eisen voor zowel de franchiseovereenkomst als voor een eventuele huurovereenkomst. Het is van belang om de franchiseovereenkomst aan te passen naar de huidige regelgeving en naar de wensen van zowel franchisegever als franchisenemer, want partijen sluiten immers een samenwerkingsverband voor een langdurige periode.

Naast de franchiseovereenkomst wordt er doorgaans ook een handboek opgesteld. In dit handboek worden de afspraken van de franchiseovereenkomst praktisch uitgewerkt. Het kan gaan om de invulling van het personeel, arbeidscontracten, het assortiment, uiterlijk van de winkel en eventuele cursussen. Het handboek kan gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst worden aangepast, maar deze aanpassingen mogen niet in strijd zijn met de franchiseovereenkomst.

AG Hart Advocaten & Adviseurs heeft hieronder een aantal belangrijke punten opgesomd die in de franchiseovereenkomst moeten worden opgenomen, maar wij adviseren zowel franchisegever als franchisenemer om de overeenkomst te laten controleren door een franchiseadvocaat of jurist.

Belangrijke punten in een franchiseovereenkomst:

 • Omschrijving van de franchiseformule;

 • Het gebied (rayon) wat aan de franchisenemer is toebedeeld voor het exploiteren van de franchiseformule;

 • Verplichtingen van de franchisegever (informatie verschaffen, marketing etc.);

 • Verplichtingen van de franchisenemer (betalen fee, maandelijkse kosten etc.);

 • Zorgplicht franchisegever (opleiding, training, ondersteuning);

 • Intellectueel eigendom;

 • Concurrentiebeding;

 • Duur van de overeenkomst;

 • Overdrachtsbepalingen;

 • Beëindigingbepalingen;

 • Eventuele huurbepalingen;

 • Geschillenregeling;