AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

Schadevergoeding

De schade die een slachtoffer lijdt, dient in beginsel volledig te worden vergoed. Dit is echter niet altijd het geval. Zo wordt niet alle schade vergoed, maar enkel de schade die in voldoende causaal verband staat met de gebeurtenissen, artikel 6:98 BW.

In artikel 6:95 BW wordt de schade genoemd die voor vergoeding in aanmerking komt, namelijk vermogensschade en ander nadeel. Het gaat om materiële en immateriële schade. Artikel 6:96 BW bepaalt dat onder vermogensschade zowel het geleden verlies als de gederfde winst valt. 

Het vaststellen van de omvang van de schade gebeurt meestal door waardering. Het slachtoffer moet stellen en zo nodig bewijzen dat de schuldenaar de schade heeft veroorzaakt door zijn onrechtmatige daad of wanprestatie. De rechter begroot de schade op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is.