AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

Rayonexclusiviteit 

Franchisegevers en franchisenemers zetten alle afspraken die zij onderling maken in de franchiseovereenkomst. Eén van die afspraken kan over het rayon gaan waarin de franchisenemer de franchiseformule zal exploiteren. Dit rayon wordt de franchisenemer dan toegewezen en daarbinnen zal de franchiseformule worden geëxploiteerd. Betekent dit voor de franchisenemer dat hij uitsluitend in dit gebied de franchiseformule mag exploiteren?

Er kan namelijk ook sprake zijn van een gebied buiten het exclusieve rayon wat geheel nog niet is toegewezen aan een franchisenemer. Dan mag de franchisenemer van het aansluitende rayon ook in dat gebied de franchiseformule exploiteren, tenzij uitdrukkelijk in de franchiseovereenkomst wordt opgenomen dat dit niet zou mogen.

Het belang van dit exclusieve gebied ligt in het feit dat de franchisenemer dan de zekerheid heeft dat alleen hij de franchiseformule mag exploiteren in dat gebied en hij geen concurrentie krijgt van andere franchisenemers of de franchisegever.

Zoals gezegd staat het de franchisenemer en franchisegever in beginsel vrij om buiten het exclusieve rayon van de franchisenemer de franchiseformule te exploiteren. Het kan zo zijn dat er net buiten het rayon van de franchisenemer een nieuw winkelcentrum wordt gebouwd en de franchisegever hierdoor een kans ziet om een nieuwe vestiging te openen. Daarbij wordt opgemerkt dat het gaat om een vestiging buiten het rayon van de franchisenemer.

Echter heeft de franchisegever een bepaalde zorgplicht tegenover zijn franchisenemers. De franchisegever mag op geen enkele manier de franchisenemers nadeel toebrengen. Indien de nieuwe vestiging buiten het rayon van de franchisenemer een dusdanig effect heeft op de omzet van de franchisenemer dan kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. Dit is zeer casuïstiek en moet per casus worden bekeken. Alle omstandigheden van het geval zijn daarbij van belang. Indien u met een probleem kampt op het gebied van franchise, neem dan contact op met AG Hart Advocaten voor advies.