AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

HUURRECHT

Het huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de huurovereenkomst. De huurovereenkomst wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Boek 7 behandelt de bijzondere overeenkomsten waarvan titel 4 de bepalingen voor de huurovereenkomsten bevat. Dit houdt in dat naast de bijzondere regeling ook de algemene regels voor de overeenkomst in boek 6 van belang zijn voor de huurovereenkomst.

De definitie van de huurovereenkomst wordt gegeven in art. 7:201 B.W.: ‘Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie’.
De wet maakt hierbij uitdrukkelijk een uitzondering voor de pacht. De pachtovereenkomst voldoet volledig aan de definitie van de huurovereenkomst, maar omdat de wetgever voor pacht een aparte regeling nodig vond, valt die niet onder de huurovereenkomst.
Er is nog een uitzondering: het zakelijk recht van gebruik en bewoning. Onder dit recht kan eveneens een zaak aan een andere partij in gebruik worden verstrekt, waarbij de gebruiker zich verbindt tot een tegenprestatie. In dit geval gelden de bepalingen van het huurrecht niet, hoewel de overeenkomst voldoet aan de wettelijke definitie van een huurovereenkomst

Algemene bepalingen

Verplichtingen van de verhuurder

Verplichtingen van de huurder

Onderhuur

Koop breekt geen huur

Einde van de huurovereenkomst

Woonruimte

Einde van de huurovereenkomst woonruimte

Bedrijfsruimte