Informatieplicht voor Franchisegevers

Informatieplicht voor Franchisegevers

Sinds 1 januari 2021 is de nieuwe Wet franchise in werking getreden met als doel de positie van de franchisenemer te versterken gedurende de precontractuele fase en de gehele looptijd van de franchise. Om meer evenwicht tussen franchisegever en franchisenemer te...