AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

Overdracht van een vordering

Overdracht van een vordering wordt cessie genoemd. De overgang van vorderingen wordt geregeld in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 Artikel 6:142 lid 1 BW bepaalt dat de nieuwe schuldeiser de bij de vordering behorende nevenrechten verkrijgt. De schuldeiser mag bij overgang van een vorderingsrecht op een derde niet in een slechtere positie komen, maar ook niet in een betere.

 De schuldenaar kan overeenkomen met een derde dat deze zijn schuld uit een verbintenis overneemt. Een ander wordt vervolgens schuldenaar. Dit behoeft echter wel de instemming van de schuldeiser. Wanneer de schuldeiser geen toestemming geeft, blijft de oorspronkelijke schuldenaar tegenover hem verbonden voor de schuld.

 Contract-overneming vindt vaak plaats bij het overnemen van een onderneming. De overnemende partij neemt dan alle lopende contracten over. Dit komt tot stand bij een akte tussen de partij die haar rechtsverhouding met haar wederpartij overdraagt en de derde die haar overneemt. Medewerking van de wederpartij bij die overeenkomst is wel vereist. Deze medewerking is niet aan een vormvereiste onderworpen, artikel 6:159 lid 1 BW.

 Door contract-overneming gaan alle rechten en plichten uit de overeenkomst over op de derde.