WHOA (Wet Homologatie Onderhand Akkoord)

WHOA (Wet Homologatie Onderhand Akkoord)

(Download hier de afbeelding) De WHOA (Wet Homologatie Onderhand Akkoord) is op 1 januari 2021 in werking getreden. Midden in de coronacrisis en misschien daarom wel precies op tijd. Deze wet, die onderdeel is van de faillissementswet, kan ondernemers die in zwaar...
Verkleining rayon toch toegestaan!

Verkleining rayon toch toegestaan!

Op 29 september 2020 heeft het Gerechtshof Den Haag een voor de franchise belangrijke uitspraak gedaan. Nadat de Rechtbank Rotterdam op 9 januari 2019 (ECLI:NL:RBROT:2019:946) in eerste aanleg had bepaald dat bij een optie tot verlenging van de Franchise, het...
Op de blaren zitten als documenten niet matchen

Op de blaren zitten als documenten niet matchen

Iedereen begrijpt dat wat in de franchiseovereenkomst is bepaald in overeenstemming dient te zijn met de nadere uitwerking van het franchiseconcept in bijvoorbeeld het handboek. Toch gebeurt het met enige regelmaat dat dit niet het geval is. Zo ook in de uitspraak van...
NIEUWE WET FRANCHISE

NIEUWE WET FRANCHISE

DOE DE QUICKSCAN! De Eerste Kamer heeft op 30 juni jl. de Wet Franchise aangenomen. Per 1 januari 2021 gaat de Wet Franchise in. Dit betekent dat vanaf deze datum alle franchiseovereenkomsten moeten voldoen aan de Wet Franchise; zowel bestaande als nieuwe...