AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

E-COMMERCE

E-commerce is de verzamelnaam van alle manieren waarop via computernetwerken handel wordt bedreven.

Rond 1994 raakte internet ingeburgerd binnen onze maatschappij. Er verschenen steeds meer publicaties over de economische potentie van internet. Het Witte Huis richtte zijn eigen website (whitehouse.gov) op, zoekmachines als Yahoo! en Lycos zien het licht, Netscape komt met zijn eerste webbrowser, genaamd Netscape Navigator. De eerste bedrijven gaan hun producten online aanbieden: bij Domino’s kun je pizza’s uitkiezen, Monster.com biedt online banen aan.
In 1995, worden Amazon.com en eBay opgericht. Alibaba.com zag in 1999 het daglicht.

Electronic commerce heeft gevolgen voor het juridisch doen en laten van de betrokken partijen. Hieronder sommen wij er een aantal op:​

 • De marktplaats wordt vergroot. Vaak zelfs geglobaliseerd. Ondernemingen realiseren een veel groter afzetgebied.
 • Informatiekosten worden verkleind. Veel informatie kan eenvoudig digitaal worden opgeslagen.
 • Communicatiekosten worden verkleind. Communicatie via digitale media verloopt veel sneller. Naarmate het internet steeds geschikter werd voor e-commerce, werd dit effect almaar groter. Duurdere, value-added networks verdwenen.
 • Voorraad- en overheadkosten worden gereduceerd. Snellere communicatie maakt de implementatie van ‘just in time-systemen’ mogelijk.
 • Door globalisering van de markt en lage informatie- en communicatiekosten is het mogelijk een assortiment aan te bieden dat veel ruimer is. Online is vaak rendabeler dan offline. Dit wordt de Long Tail genoemd.
 • E-commerce biedt ruimte aan speciale klantenwensen. Sportschoenenfabrikanten als Nike en Adidas laten op hun website klanten eigen schoenen ontwerpen. Na productie werden ‘hun’ schoenen keurig bij de klant thuisbezorgd.
 • De relatie tussen investeren in nieuwe producten en de inkomsten uit die producten is beter meetbaar. De return on investment (ROI) is beduidend beter in kaart te brengen. De tijd waarbinnen investeringen tot opbrengsten leiden wordt bovendien korter.
 • Via digitale applicaties kunnen snel nieuwe handelspartners worden gevonden. Bijvoorbeeld door de prijzen van een groot aantal aanbieders op een bepaald product te vergelijken. De markt wordt transparanter en overzichtelijker. Klanten kunnen dus competitiever handelen.
 • Producten worden sneller geleverd doordat de communicatie sneller verloopt en nieuwe producten digitaal kunnen worden geleverd.
 • De klant kan snel aanvullende informatie over bepaalde producten opvragen.
 • Klanten kunnen plaatsonafhankelijk consumeren. Achtergestelde gebieden kunnen via e-commerce (deels) ontsloten worden; logistieke beperkingen worden opgeheven.

Commerciële ondernemingen zijn succesvol vanwege hun product en de markt waarin zij opereren. Natuurlijk zijn een goede organisatiestructuur en professioneel management ook van belang, evenals adequaat financieel beheer, personeelsbeleid, distributie, marketing enzovoort.
Voor e-commerceondernemingen zijn echter nog een aantal specifieke eisen van groot belang voor hun succes. Voor een onderneming die (ook) online opereert is het bijvoorbeeld van allergrootste belang dat er gedetailleerde informatie over de producten en services van het bedrijf op de website staan.

Juridisch


Uiteraard kunnen voornoemde gevolgen spanningen veroorzaken met de bestaande distributie-methodiek, zoals (franchise)winkels en de daarmee verbonden rayonering en promotionele activiteiten. Het maken van de juiste keuzes hoe Omnichannel, Multichannel of Crosschannel (juridisch) in te richten, zijn daarbij onontbeerlijk.

Bij Omnichannel kan de consument kanalen door elkaar gebruiken terwijl beleving, prijzen en informatie grotendeels hetzelfde zijn. Alle kanalen lopen volledig in elkaar over waardoor een volledig transparant proces ontstaat.

E-commerce kent een aantal bijzondere implicaties die niet onvermeld mogen blijven:

 1. Internationaal privaatrechtelijke jurisdictie: welk recht is van toepassing bij grensoverschrijdende internettransacties?
 2. BTW-kwesties, invoerrechten en accijnzen.
 3. Privacyregelgeving
 4. Privacystatement
 5. Cookiestatement
 6. Intellectuele eigendomsrechten
 7. Aansprakelijkheid

AG Hart Advocaten heeft aantoonbare ervaring en een schat aan kennis inzake e-commerce. Ons kantoor is zeer nauw betrokken bij e-commerce activiteiten van verschillende formules, waaronder die van Jumbo en HEMA