AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

E-commerce

E-commerce, is de verzamelnaam van alle manieren waarop via computernetwerken (bijvoorbeeld het internet of een extranet) handel bedreven kan worden.

Rond 1994 werd internet een bekend publiek verschijnsel. De eerste publicaties verschenen over de economische potentie van internet. Het Witte Huis richtte in 1994 een eigen website (whitehouse.gov) op, de zoekmachines van Yahoo! en Lycos zien het licht, Netscape komt met zijn eerste webbrowser, Netscape Navigator. En de eerste bedrijven gaan hun producten online aanbieden: bij Domino’s kun je pizza’s uitkiezen, Monster.com biedt online banen aan. In 1995, worden Amazon.com en eBay opgericht. Alibaba.com zag in 1999 het daglicht.

Electronic commerce heeft vele gevolgen voor de betrokken partijen. Hieronder worden er een aantal opgesomd:

 • De marktplaats wordt vergroot, vaak zelfs geglobaliseerd. Voor ondernemingen betekent dit een groter afzetgebied.

 • De informatiekosten worden verkleind, doordat veel informatie makkelijk digitaal opgeslagen kan worden.

 • De communicatiekosten worden verkleind en communicatie verloopt sneller via digitale media. Dit effect werd alleen meer vergroot toen het internet steeds meer geschikt werd voor E-commerce en de duurdere value-added networks verdwenen.

 • Voorraden en overhead kosten kunnen gereduceerd worden. De snellere communicatie maakt de implementatie van ‘just in time-systemen’ mogelijk.

 • Als gevolg van globalisering van de markt en lage informatie- en communicatiekosten is het mogelijk om een assortiment aan te bieden dat veel ruimer kan zijn dan offline rendabel is. Dit verschijnsel wordt de Long Tail genoemd.

 • E-commerce geeft ruimte voor speciale klantenwensen. Zo had sportschoenenfabrikant Nike een website waarop klanten hun eigen schoenen konden ontwerpen. Deze werden dan geproduceerd en binnen afzienbare tijd bij de klant thuisbezorgd.

 • De relatie tussen het investeren in nieuwe producten en de inkomsten uit die producten wordt beter meetbaar. Dit wordt ook wel return on investment (ROI) genoemd. De tijd waarbinnen investeringen tot opbrengst leiden wordt bovendien korter.

 • Via digitale applicaties kunnen snel nieuwe handelspartners gevonden worden. Bijvoorbeeld door de prijzen van een groot aantal aanbieders op een bepaald product te vergelijken. De markt wordt transparanter en overzichtelijker, en klanten kunnen dus competitiever handelen.

 • Producten worden sneller geleverd, doordat de communicatie sneller verloopt, en doordat een aantal nieuwe producten digitaal geleverd kunnen worden.

 • De klant kan snel aanvullende informatie over bepaalde producten opvragen.

 • De klant kan plaats-onafhankelijk consumeren. Achtergestelde gebieden, bijvoorbeeld door logistieke beperkingen, kunnen via E-commerce toch deels ontsloten worden.

Commerciële ondernemingen kunnen succesvol zijn vanwege hun product en de markt waarin zij opereren. Ook zijn een goede organisatiestructuur en management van belang, adequaat financieel beheer, personeelsbeleid, distributie, marketing en noem verder maar op. Voor e-commerceondernemingen gelden daarbovenop nog een aantal specifieke omstandigheden die mede bepalend kunnen zijn voor hun succes. Hierbij gaan wij uit van een onderneming die via een website opereert. Het is belangrijk dat er gedetailleerde informatie over de producten en services van het bedrijf op de website staan.

Juridisch

Uiteraard kunnen voornoemde gevolgen spanning veroorzaken met de bestaande distributie-methodiek, zoals (franchise)winkels en de daarmee verbonden rayonering en promotionele activiteiten. Keuzes hoe Omnichannel, Multichannel of Crosschannel (juridisch) in te richten zijn, zijn daarbij onontbeerlijk.

Bij Omnichannel kan de consument kanalen door elkaar gebruiken terwijl de beleving, prijzen en informatie over algemeen hetzelfde zijn. Alle kanalen lopen volledig in elkaar over waardoor een volledig transparant proces ontstaat.

E-commerce kent voorts een aantal bijzondere implicaties:

 1. Internationaal privaatrechtelijke jurisdictie: welk recht is van toepassing bij grensoverschrijdende internettransacties?
 2. BTW-kwesties, invoerrechten en accijnzen.
 3. Privacy-regelgeving
 4. Privacy-statement
 5. Cookie-statement
 6. Intellectuele eigendomsrechten
 7. Aansprakelijkheid

AG Hart heeft veel ervaring en kennis opgedaan inzake E-commerce en is in dat kader zeer nauw betrokken bij de E-commerce activiteiten van verschillende formules (waaronder Jumbo en HEMA).