(Download hier de afbeelding)

De WHOA (Wet Homologatie Onderhand Akkoord) is op 1 januari 2021 in werking getreden. Midden in de coronacrisis en misschien daarom wel precies op tijd. Deze wet, die onderdeel is van de faillissementswet, kan ondernemers die in zwaar financieel weer zijn komen te verkeren, helpen om hun onderneming in de lucht te houden.

Ondanks de overheidssteun zijn veel ondernemingen door de coronacrisis in financiële problemen geraakt. De WHOA biedt ondernemers de mogelijkheid hun schuldenlast te verlichten – door middel van een onderhands akkoord – en een dreigend faillissement te voorkomen. Tevens kan de WHOA worden ingezet voor ondernemingen die niet meer levensvatbaar zijn. In dat geval zal de toepassing van de WHOA kunnen zorgen voor minder negatieve gevolgen voor de ondernemer dan een faillissement. De ondernemer met schulden kan het WHOA-traject ook zelf in gang zetten.

Een onderhands akkoord is binnen de faillissementswet niet nieuw. Echter, tot de inwerkingtreding van de WHOA moesten alle schuldeisers en aandeelhouders instemmen. Dit is nu anders geregeld. De schuldenaar zal in overleg moeten treden met zijn schuldeisers. Indien de ondernemer een akkoord bereikt met (een aantal van) zijn schuldeisers, dan dienen deze afspraken te worden neergelegd in een akkoord. Dit akkoord dient te worden ingediend bij de rechtbank. Wanneer de rechtbank het akkoord bevestigt, de homologatie, dan zijn ook alle niet bij het akkoord betrokken schuldeisers of aandeelhouders gebonden aan het akkoord. Dit geldt ook in het geval ze genoegen moeten nemen met gedeeltelijke afboeking, kwijtschelding of uitstel van betaling.

Wanneer een onderneming financieel dient te worden afgewikkeld kan ook de WHOA worden ingezet. Op deze manier is het mogelijk gecontroleerd te stoppen terwijl u de zeggenschap over de onderneming behoudt. Dit verschilt met een faillissement aangezien daar de zeggenschap zal worden overgedragen aan de curator en zelf geen inspraak meer hebt.

Hier volgt een routekaart van de WHOA. Mocht u hulp of advies nodig hebben bij het opstellen van een akkoord, dan staan wij uiteraard voor u klaar.