Rechtsgebieden

AG Hart Advocaten is u graag van dienst met betrekking tot de volgende vakgebieden:

Franchiserecht

Advocatenkantoor AG Hart Advocaten heeft zich toegelegd op het deskundig begeleiden en adviseren van organisaties die op commercieel gebied (willen) samenwerken, zoals franchiseorganisaties, verenigingen, coöperaties, dealerorganisaties, etc. 

Advies en procesbegeleiding

Voorts biedt het dienstenpakket van AG Hart Advocaten gespecialiseerd advies en procesbegeleiding op het gebied van prognoseproblematiek, verbintenissenrecht, mededingingsrecht, huurrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht en intellectuele eigendomsrecht.

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht, ook wel contractenrecht genoemd, behoort tot één van de specialisaties van AG Hart Advocaten.
Bijzondere overeenkomsten en contracten met betrekking tot huur, koop en arbeid – waarvoor in de wet bijzondere bepalingen zijn opgenomen – behoeven extra juridische aandacht.

Ondernemingsrecht

​Bij AG Hart Advocaten benaderen we de problematiek van de ondernemer vanuit een ondernemersrechtelijk perspectief. Door onze specialisatie op het gebied van franchise- en retailrecht heeft ons kantoor in de loop der jaren een grote expertise opgebouwd op het gebied van ondernemingsrecht. Met onze kennis hebben wij ondernemingen en rechtspersonen bijgestaan in verschillende sectoren en van diverse formaten.

Mededingingsrecht

Mededingingsrecht is het recht met betrekking tot concurrentie. De doelstelling hiervan is dat het een effectieve concurrentie verzekerd. In Nederland is het mededingingsrecht geregeld in het Werkingsverdrag van de Europese Unie en de Mededingingswet. Binnen dit rechtsgebied worden gedragingen verboden of gecontroleerd. Het nationale mededingingsrecht omvat:

Arbeidsrecht

AG Hart Advocaten is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. De Nederlandse arbeidswet- en regelgeving is zeer complex en is voortdurend onderhevig aan wijzigingen.

Huurrecht​

Het huurrecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met de huurovereenkomst. De huurovereenkomst wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Boek 7 behandelt de bijzondere overeenkomsten waarvan titel 4 de bepalingen voor de huurovereenkomsten bevat. Dit houdt in dat naast de bijzondere regeling ook de algemene regels voor de overeenkomst in boek 6 van belang zijn voor de huurovereenkomst.

Cybercriminaliteit

AG Hart Advocaten adviseert haar klanten over de impact van cybercriminaliteit, wat zij hier kunnen tegen doen om dit te voorkomen en welke stappen zij hierin kunnen ondernemen wanneer zij getroffen worden door enige vorm van cybercriminaliteit. AG Hart Advocaten doet dit door middel van het opstellen van disclaimers en voorwaarden voor gebruik van website, internet en privacy gevoelige dataopslag. Ook geeft AG Hart lezingen aan haar klanten om zo dit probleem en de gevolgen onder de aandacht te brengen en zo een preventieve meerwaarde te leveren.

Fiscaalrecht

Franchiserecht heeft vaak ook fiscaalrechtelijke raakvlakken.Hoe kunt U bijvoorbeeld  Uw fiscale kansen benutten en/of fiscale risico’s beperken in dat verband? AGHart Advocaten kan de (franchise)ondernemer helpen bij niet alleen het optimaliseren van zijn fiscale positie, maar ook bij het zoeken naar een oplossing van een fiscaal probleem en zorg dragen voor de (procesrechtelijke) begeleiding ten opzichte van de fiscus.”

E-commerce

E-commerce, is de verzamelnaam van alle manieren waarop via computernetwerken (bijvoorbeeld het internet of een extranet) handel bedreven kan worden.

Rond 1994 werd internet een bekend publiek verschijnsel. De eerste publicaties verschenen over de economische potentie van internet.