ONZE RECHTSGEBIEDEN

AG Hart Advocaten is u graag van dienst met betrekking tot de volgende vakgebieden:

Franchiserecht

Het deskundig begeleiden en adviseren van organisaties die op commercieel gebied (willen) samenwerken.
Denk onder andere aan franchiseorganisaties, verenigingen, coöperaties en dealerorganisaties.

 

Advies en procesbegeleiding

Ons dienstenpakket omvat gespecialiseerd advies en procesbegeleiding op het gebied van prognoseproblematiek, verbintenissenrecht, mededingingsrecht, huurrecht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht en intellectueel eigendomsrecht.

 

Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht, ook wel contractenrecht genoemd, behoort eveneens tot één van de specialisaties van AG Hart Advocaten.
Bijzondere overeenkomsten en contracten met betrekking tot huur, koop en arbeid, behoeven extra juridische aandacht, zeker als deze in de wet bijzondere bepalingen zijn opgenomen.

Ondernemingsrecht

Bij AG Hart Advocaten benaderen wij de problematiek van ondernemers vanuit een ondernemersrechtelijk perspectief. Daar wij gespecialiseerd zijn in franchise- en retailrecht heeft ons kantoor in de loop der jaren grote expertise opgebouwd op het gebied van ondernemingsrecht.
Met onze kennis, unieke kennis hebben wij ondernemingen en rechtspersonen, groot en klein, bijgestaan in de meest uiteenlopende sectoren.

Mededingingsrecht

Mededingingsrecht is het recht met betrekking tot concurrentie. Doel van dit recht is dat het effectieve concurrentie verzekert. In Nederland is het mededingingsrecht geregeld in het Werkingsverdrag van de Europese Unie en de Mededingingswet. Binnen dit rechtsgebied worden gedragingen verboden of gecontroleerd:

 

E-commerce

E-commerce staat voor electronic commerce: alle mogelijke en beschikbare manieren waarop via computernetwerken, zoals bijvoorbeeld internet of extranet, handel bedreven kan worden.

Vanaf 1994 is internet een bekend publiek verschijnsel geworden en is nu niet meer weg te denken uit ons bestaan. De economische potentie van dit medium is ongekend.

Huurrecht​

Huurrecht is onderdeel van het burgerlijk recht. Huurrecht houdt zich bezig met huurovereenkomsten. Een huurovereenkomst wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek behandelt de bijzondere overeenkomsten waarvan titel 4 de bepalingen voor de huurovereenkomsten bevat. Goed en belangrijk om te weten: naast de bijzondere regeling zijn ook de algemene regels voor de overeenkomst in boek 6 van belang voor huurovereenkomsten.

Verenigingsrecht

Een vereniging is een rechtspersoon voor de Nederlandse wet. Een vereniging is gelieerd aan het Nederlandse ‘verenigingenrecht’.
De rechten en plichten van een vereniging worden hoofdzakelijk geregeld in het Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 2 (artikel 26 t/m 52).
Een vereniging heeft van rechtswege rechtspersoonlijkheid. Recent is inzake het Verenigingsrecht de (tijdelijk) Covid-19 wet van toepassing.