AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

Koop breekt geen huur

 

Als de verhuurder het gehuurde aan een ander overdraagt, breekt deze koopovereenkomst de huurovereenkomst niet (art. 7:226 BW). Dit houdt in, dat de nieuwe eigenaar van het pand gebonden is aan de huurovereenkomst met de bestaande huurder in die ruimte, die bestaande huurder ook al van de vorige eigenaar huurde.

Onder overdracht valt ook de executoriale verkoop (art. 7:226 lid 2 BW) en bedingen die onmiddellijk verband houden met de huurovereenkomst.  “Huurprijsbedingen” en “bedingen met betrekking tot de omvang van het gehuurde” gaan over naar de nieuwe eigenaar (art. 7:226 lid 3 BW).