AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

Einde van de huurovereenkomst

 

De huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de termijn (art. 7:228 lid 1 BW). De huurovereenkomst voor onbepaalde tijd na opzegging (art. 7:228 lid 2 BW). Ontbinding (art. 7:231 BW) wegens het tekortschieten door de huurder in zijn verplichting(en) kan bijna in alle gevallen slechts plaatsvinden door tussenkomst van de rechter (art. 7:231 lid 1 BW.