AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

De zorgplicht van de franchisegever 

Op de franchisegever rust een zorgplicht ten opzichte van haar franchisenemers. De franchisegever is verplicht om de franchisenemer te begeleiden en te ondersteunen zolang de franchiseovereenkomst voort duurt. Maar hoe ver strekt de zorgplicht van een franchisegever?

De zorgplicht die op de franchisegever rust moet geen last zijn, maar juist een onderdeel van de franchiseformule om deze uit te breiden en er een succes van te maken. De franchisegever biedt ondersteuning aan zijn franchisenemers door middel van onder meer het geven van instructies, reclame maken, financiële ondersteuning, het geven van workshops/cursussen en advisering over de franchiseformules.

De franchiseovereenkomst is uiterst geschikt om bepalingen in op te nemen over de zorgplicht van de franchisegever.

Een franchisenemer kan altijd te maken krijgen met achterblijvende resultaten of omzet waarbij de franchisenemer in zwaar weer komt. Juist dan moet de franchisegever extra ondersteuning en begeleiding bieden aan de franchisenemer. Doet de franchisegever dit niet, dan kan dat worden aangemerkt als wanprestatie. Want volgens de huidige lijn in de jurisprudentie moet een franchisegever in beginsel bijstand en ondersteuning bieden aan de franchisenemer wanneer deze het moeilijk heeft.