AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

Redelijkheid en billijkheid

Redelijkheid en billijkheid zijn onmisbaar, omdat van partijen niet kan worden verlangd dat zij bij het sluiten van hun overeenkomst met alle mogelijke gebeurtenissen rekening houden. Ook de wetgever kan niet alles voorzien. De aanvullende en beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid kan hier uitkomst bieden. 

De redelijkheid en billijkheid verwijzen naar ongeschreven recht. De aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid vult slechts aan wat partijen ongeregeld hebben gelaten. De beperkende werking gaat aanzienlijk verder. Er is enkel plaats voor de beperkende werking wanneer hetgeen uit de wet of overeenkomst voortvloeit in concreto zou leiden tot een onaanvaardbare uitkomst. Het gaat dus om het keren van onrecht in concrete situaties.