Ondanks alle negatieve en verontrustende berichtgevingen omtrent het Coronavirus en de impact die dit voor ons allen heeft en nog zal hebben, viel mijn blik op het paginagrote artikel van Feyenoord en Ajax. In dit artikel applaudisseerden de supporters gezamenlijk ‘hand op hand’ voor alle helden in de zorg. Het artikel werd geplaatst in het weekend waarin de ‘Klassieker’ zou worden gespeeld.

Omdat ik vanuit mijn kantoor rechtstreeks op de totaal verlaten Kuip uitkijk, ontkom ik er bijna niet aan om hierop in te haken.

Het artikel stelt “Dit weekend staan wij niet tegenover elkaar, maar slaan wij samen hand op hand”.

Ik ben van mening dat deze stelling op dit moment voor franchiseformules en soortgelijke samenwerkingsverbanden als uitgangspunt zou moeten worden genomen. Naast het gegeven dat applaudisseren voor de zorgverleners een goed initiatief is, zou ik ten aanzien van de slogan aansluiten bij de oorspronkelijke tekst ‘Hand In Hand’.

Dit kan binnen franchise uiteraard op verschillende manieren worden toegepast. Dit kan bijvoorbeeld toezien op de relatie franchisegever – franchisenemer, maar ook op die van franchisenemers onderling. In deze tijden is het voor veel formules van eminent belang om de ‘koppen’ bij elkaar te steken. Vervolgens moet er afstemming gezocht worden hoe de acute problematiek, waar een toenemend aantal formules mee te kampen heeft, het hoofd te bieden, maar ook de toekomst in dat kader niet uit het oog te verliezen. Door het sluiten van de rechtbanken worden ook ‘Klassiekers’ tussen franchisenemers en -gevers op de lange baan geschoven. Dit is dus een mooi moment om te reflecteren op de samenwerking en vooruit te blikken.

Enkele praktijkvoorbeelden

Veel ondernemers lopen nu bijvoorbeeld aan tegen verhuurders die niet willen meebewegen in ‘tijdelijke’ financiële coulance. In dat kader zou bijvoorbeeld een gezamenlijk gecoördineerde strategie kunnen worden uitgewerkt vanuit de centrale organisatie en in dat kader bijvoorbeeld opschortingsmogelijkheden onderzocht kunnen worden. Naast het feit dat een collectieve actie krachtiger is tegen de wederpartij, is ook een verdeling van de kosten en werkzaamheden een groot bijkomend voordeel.

Vanwege de huidige coronacrisis worden Retail-klanten min of meer tot online verkopen gedwongen. Dit dwingt formule eigenaren ook om de toekomst-strategie onder de loep te nemen. Ook franchisenemers hebben hierin een verantwoordelijkheid. Ik verbaas mij vaak over het feit dat deze toekomstvisie en mogelijke vervolgscenario’s zich vaak enkel binnen het domein van de franchisegever afspeelt en daarover weinig interactie tussen franchisegevers en franchisenemers plaatsvindt. Juridische en strategische vastlegging gaan in dat kader (ook) hand in hand.

Overmacht

Voorts is het ook goed om de contractbepalingen kritisch onder de loep te nemen. Zo staan er in veel franchiseovereenkomsten zogenaamde ‘overmachtsbepalingen’ vermeld, waarin bij (bijvoorbeeld) natuurrampen afwijkende regelingen zouden moeten gelden. Ditzelfde geldt eveneens voor gehanteerde Algemene Leveringsvoorwaarden. Deze bepalingen zijn echter alleen overeengekomen in tijden waarin ‘overmacht’ voor het overgrote deel van de ondertekenaars een ‘ver van mijn bed show’ betrof en zich daarvan eigenlijk geen voorstelling konden maken. Dit zou nu wel eens anders kunnen zijn. Het is in dat kader raadzaam om te kijken of de bepalingen in deze situatie van toepassing zijn en voor beide partijen voldoende zekerheid biedt of juist zorg draagt voor rechtsongelijkheid tussen partijen.

Kort en goed is het nu van belang om kritisch en constructief zaken op te pakken en voor nu en in de toekomst beter te borgen. Dit dient zowel op juridisch, strategisch als operationeel vlak plaats te vinden. In tijden als deze worden immers lacunes binnen deze onderwerpen eerder (en veelal) pijnlijker zichtbaar. We hebben de afgelopen weken kunnen zien hoe creatief, flexibel en daadkrachtig sommige sectoren omspringen met de uitdagingen waarmee ze kunnen worden geconfronteerd. Mijn advies is om ook binnen commerciële samenwerkingsverbanden het ‘ijzer te smeden wanneer het heet is’.

AG Hart en Franchise Connect zijn op dit moment bij veel van dit soort initiatieven betrokken. Daarin zijn enorme verschillen te constateren en ziet het vaak op maatwerk. Supermarktformules staan bijvoorbeeld momenteel voor hele andere uitdagingen dan veel restaurantconcepten. Voor allen geldt echter dat uit deze situatie lessen te leren zijn die gebruikt moeten worden om sterker uit de strijd te kunnen komen en klaar te zijn voor de toekomst.

Het meest effectief is om dit ‘hand in hand’ met franchisenemers, franchisegevers en franchisespecialisten te doen.

Omdat wij sinds jaar en dag bij heel veel verschillende formules/verenigingen aan de keukentafel zitten en dus onze juridische kennis met veel operationele en strategische kennis kunnen combineren kunnen wij in dat kader ook voor andere formules/verenigingen en franchisenemers van grote toegevoegde waarde zijn.

Jeff ’t Hart, AG Hart Advocaten

 

Lees meer op de website van Franchiseconnect.nl en in hun laatste nieuwsbrief.