Voor deze bijdrage had ik een column uitgewerkt omtrent de goodwill-bepaling uit de nieuwe concept-wetgeving Franchise. De berichtgeving van zondagavond inzake de Corona-crisis heeft mij echter doen besluiten dit voor een later moment te bewaren en de column over een andere boeg te gooien.

Naast de vraag of deze crisis zal resulteren in een uitstel van behandeling van het wetsvoorstel Franchise in de 2e kamer zijn er nu voor veel franchisenemers en -gevers zaken die meer urgent zijn. In de food-sector (niet alleen daar) is het plotseling sluiten van restaurants uiteraard zeer hard binnengekomen. Waar sommige franchiseketens nog gedeeltelijk kunnen blijven opereren (afhaal/bezorging) is het voor anderen een volledige stilstand van de activiteiten. Uiteraard leven er op dit moment veel vragen en zullen er bij het langer aanhouden van deze problematiek waarschijnlijk meer bijkomen.

Vragen over inkoop, werktijdverkorting, aflossing financiering, betaling franchise- en marketing fee et cetera zullen in dat kader de aandacht vragen. Bij branches die (nog) niet rechtstreeks geraakt worden door overheidsmaatregelen leven vragen ten aanzien van (bijvoorbeeld) logistiek, voorraadbeheer als gevolg van een afname ofwel een (piek)toename van de klandizie.

We kunnen wel stellen dat binnen de franchise-sector in Nederland maar ook in het buitenland zo goed als iedereen financieel  geraakt wordt door de Corona-crisis.

Om de financiële schade te beperken is het naar mijn mening van eminent belang dat franchisenemers en -gevers hierin zo veel als mogelijk gezamenlijk optrekken en met elkaar in gesprek blijven. In tegenstelling tot individuele ondernemers kan deze gezamenlijke benadering en informatieverstrekking enige verlichting bieden ten aanzien van de problematiek waarmee ondernemers worden geconfronteerd. In dat kader is het raadzaam om draaiboeken op te stellen en de onderlinge informatievoorziening zoveel als mogelijk te structureren. Dit geldt ook voor franchiseformules die nog niet rechtstreeks door de maatregelen worden getroffen. Een zo goed mogelijke voorbereiding is immers het halve werk.

Mijn column over de goodwill-bepaling houdt u daarom van ons tegoed en zal op onze website geplaatst worden. De gehele franchisebranche in Nederland (formules, franchisenemers, adviseurs etc.) zetten zich nu om de schade en verspreiding zoveel als mogelijk te beperken. In dat kader zal een beroep gedaan worden op de collectieve kracht en inventiviteit van franchising. Mede namens mijn kantoorgenoten wens ik iedereen in de branche veel sterkte, wijsheid en doorzettingskracht toe om de uitdagingen die u te wachten staan het hoofd te bieden. Ons kantoor zal in dat kader – al dan niet op gepaste afstand van anderhalve meter – er alles aan doen om u daarbij zoveel als mogelijk te ondersteunen. Om met de woorden van Mark Rutte te eindigen:
Samen komen we deze moeilijke periode te boven.

Let een beetje op elkaar!

Jeff ’t Hart, AG Hart Advocaten