AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

VERENIGINGSRECHT

Zoals gezegd is recent inzake het Verenigingsrecht de tijdelijke Covid-19 wet van toepassing.

In deze Covid-19 wet zijn (tijdelijke) aanpassingen doorgevoerd aangaande fysieke bijeenkomsten. Zo bepaalt artikel 6 van deze Covid 19 wetgeving (Covid 19 Justitie en Veiligheid) onder meer dat het bestuur kan bepalen dat leden geen fysieke toegang hebben tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA), mits de algemene vergadering langs elektronische weg is te volgen.