AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

Pensioen


Als een werknemer stopt met werken en met pensioen gaat, moet hij of zij verzekerd zijn van een inkomen. Via de werkgever kan hiervoor vaak een aanvullend pensioen worden opgebouwd via een pensioenregeling. Een pensioenregeling die de werkgever aan zijn werknemers toezegt, maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden. Een werkgever is niet wettelijk verplicht om een pensioenregeling aan te bieden. Pensioenregelingen kennen verschillende vormen van pensioenopbouw.

Pensioen

Indien een werknemer stopt met werken en met pensioen gaat, moet hij of zij verzekerd zijn van een inkomen. Op grond van de Algemene ouderdomswet (AOW) krijgt een werknemer van de overheid een uitkering. De AOW is een basispensioenvoorziening voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Daarnaast kan bij een werkgever een aanvullend pensioen worden opgebouwd. Tevens kan de werknemer een particuliere verzekering afsluiten.

Een pensioenregeling die de werkgever aan zijn werknemers toezegt, maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden. Vaak worden pensioenregelingen in een (collectieve) arbeidsovereenkomst opgenomen. Pensioenregelingen kunnen qua inhoud per bedrijfstak of branche verschillen. Er zijn dus pensioenregelingen in allerlei soorten en maten.

Een werkgever is niet wettelijk verplicht om een pensioenregeling aan te bieden. Werkgever en werknemer kunnen hierover zelf afspraken maken. Ook is het mogelijk dat voor een bedrijfstak een verplichte bedrijfstakpensioenregeling geldt. In dat geval moet de werkgever de werknemer deze pensioenregeling aanbieden. Ook werknemer kan zelf bij een particuliere verzekeringsmaatschappij een pensioenverzekering afsluiten. Er zijn verschillende mogelijkheden: sparen, beleggen, het opbouwen van vermogen, of via een particuliere verzekeringsmaatschappij een pensioenvoorziening afsluiten, zoals een lijfrenteverzekering of een koopsompolis.

Pensioenopbouw

Pensioenregelingen kennen verschillende vormen van pensioenopbouw. De belangrijkste zijn: middelloonregeling, eindloonregeling, gematigde eindloonregeling, beschikbare premieregeling en combinatieregeling. Bij de berekening van de hoogte van het aanvullend pensioen wordt de AOW-uitkering meegeteld. Als maximaal pensioen is opgebouwd (meestal veertig jaar) is de AOW en aanvullend pensioen samen doorgaans 70 tot 80% van het laatstverdiende salaris.

Vakbonden en werkgeversorganisaties kunnen gezamenlijk besluiten een pensioenregeling te veranderen. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een eindloonregeling wordt vervangen door een middelloonregeling.

Pensioenbreuk en waardeoverdracht

Een pensioenbreuk kan ontstaan bij verandering van baan, waardoor de werknemer met een andere pensioenverzekeraar te maken krijgt. Door een breuk groeit het pensioen niet mee met de lonen en prijzen. Dat betekent uiteindelijk minder pensioen. Een pensioenbreuk kan ‘gerepareerd’ worden door waardeoverdracht of indexering van het pensioen. Bij waardeoverdracht neemt de werknemer de pensioenaanspraken mee naar de nieuwe werkgever. Zo wordt het totale pensioen aangepast aan loon- en prijsstijgingen. Waarde- of pensioenoverdracht moet binnen zes maanden na de baanverandering plaatsvinden.