AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

Partners

Samenwerking AG Hart Advocaten en Marshoek Retail Consultancy

AG Hart Advocaten is gespecialiseerd op het gebied van franchising en andere commerciële samenwerkingsverbanden. In dit kader worden onder meer afspraken die tussen franchisegevers en franchisenemers worden gemaakt schriftelijk vastgelegd. Teneinde discussie achteraf (zoveel mogelijk) te vermijden dient dit zorgvuldig en juridisch sluitend te gebeuren. Regelmatig hebben juridische afspraken ook een financieel gevolg dan wel dienen er specifieke financiële afspraken te worden gemaakt. Hierbij maakt AG Hart Advocaten  gebruik van de expertise van Marshoek Retail Consultancy. Inmiddels heeft AG Hart Advocaten  zeer goede ervaringen opgedaan met Marshoek Retail Consultancy. In de praktijk wordt dan ook intensief samengewerkt vanuit dezelfde professionele en resultaatgerichte cultuur. Zowel AG Hart Advocaten als Marshoek Retail Consultancy staan als partner dichtbij de klant en denken proactief mee over de juridische en economische (on)mogelijkheden, beide vanuit hun eigen ervaringen en expertise. Hier zijn legio aan voorbeelden van te noemen. Een goed recent voorbeeld van de resultaten van de intensieve samenwerking is dat AG Hart Advocaten  en Marshoek Retail Consultancy gezamenlijk een grote en complexe opdracht voor de Ondernemersvereniging van Jumbo franchisenemers op het terrein van E-commerce en de vernieuwing van het conditiestelsel met succes hebben uitgevoerd. De vergaande kennis en specialistische expertise van zowel AG Hart Advocaten & Adviseurs als Marshoek Retail Consultancy, hebben bijgedragen aan een unaniem gedragen en innovatief akkoord tussen Jumbo en haar franchisenemers.