AG Hart Advocaten

In hartje Rotterdam.

Arbeidsrecht

AG Hart Advocaten  is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. De Nederlandse arbeidswet- en regelgeving is zeer complex en is voortdurend onderhevig aan wijzigingen.

Arbeidsrecht omvat onder meer de verhouding tussen werknemers en werkgevers. De verhouding wordt gekenmerkt door wederzijdse rechten en plichten. De verhouding tussen de rechten en plichten van werknemer en werkgever geeft in de praktijk regelmatig problemen. AG Hart Advocaten staat zowel werkgevers als werknemers bij in ontslag- en ontbindingsprocedures en aanverwante aangelegenheden met betrekking tot het arbeidsrecht en/of huisreglementen. Voor het opstellen van arbeidsovereenkomsten kunt u zich eveneens tot AG Hart Advocaten wenden.